Navigacija

17
Uto, Lis
8 Novih vijesti

Djelatnosti i službenici

Nekategorizirano
Tipografija

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području općine Jelenje su:

 1. Opskrba pitkom vodom
 2. Odvodnja otpadnih voda
 3. Prijevoz putnika u javnom prometu
 4. Održavanje čistoće
 5. Odlaganje komunalnog otpada
 6. Održavanje javnih površina
 7. Održavanje nerazvrstanih cesta
 8. Održavanje groblja
 9. Obavljanje dimnjačarskih poslova
 10. Javna rasvjeta
 11. Obavljanje poslova zimske službe
 12. Pružanje usluga obvezatne deratizacije

Službenici:

Sugestije, pohvale i primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

Službenici Općine Jelenje zaduženi za poslove:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina i održavanje javne rasvjete – 

 • tel: 051/208-080
 • e-mail:

2. Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – Andrea Sudan

 • tel: 051/208-080
 • e-mail:

3. Izdavanje Rješenja za komunalni doprinos, komunalne naknade i naknade za zadržavanje nelegalnih građevina – Igor Mirić

 • tel: 051/208-080
 • e-mail:

4. Poslovi uprave groblja – Igor Mirić

 • tel: 051/208-080
 • e-mail:

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području općine Jelenje su:

 1. Opskrba pitkom vodom
 2. Odvodnja otpadnih voda
 3. Prijevoz putnika u javnom prometu
 4. Održavanje čistoće
 5. Odlaganje komunalnog otpada
 6. Održavanje javnih površina
 7. Održavanje nerazvrstanih cesta
 8. Održavanje groblja
 9. Obavljanje dimnjačarskih poslova
 10. Javna rasvjeta
 11. Obavljanje poslova zimske službe
 12. Pružanje usluga obvezatne deratizacije

Službenici:

Sugestije, pohvale i primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

Službenici Općine Jelenje zaduženi za poslove:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina i održavanje javne rasvjete – 

 • tel: 051/208-080
 • e-mail:

2. Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – Andrea Sudan

 • tel: 051/208-080
 • e-mail:

3. Izdavanje Rješenja za komunalni doprinos, komunalne naknade i naknade za zadržavanje nelegalnih građevina – Igor Mirić

 • tel: 051/208-080
 • e-mail:

4. Poslovi uprave groblja – Igor Mirić

 • tel: 051/208-080
 • e-mail: