Navigacija

17
Uto, Lis
8 Novih vijesti

Koncesionari

Tipografija

Sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti na području Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 38/14):

  • opskrbu pitkom vodom Općina Jelenje obavlja putem Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac 14,
  • odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama obavlja koncesionar Univerzal tehnika d.o.o. Matulji (051 275 031)
  • prijevoz putnika u javnom prometu putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, Školjić 15,
  • održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada putem Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14,
  • održavanje javnih površina ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova za 2016. godinu povjereno je Komunalnom društvu Jelen d.o.o. Dražice,
  • održavanje nerazvrstanih cesta ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova povjereno je tvrtci Guste Zidine d.o.o. Kastav,
  • obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine ima DIMŠO d.o.o. Čavle.
  • održavanje javne rasvjete ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova za 2016. godinu povjereno je poduzeću EMICO d.o.o., Rijeka,
  • održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima povjereno je obrtu „BRKA“ Dražice.